Werk in Uitvoering

5 maanden geleden

U heeft het al gemerkt: de voorbereidende werkzaamheden op de Coolsingel zijn in volle gang. Op dit moment werken wij vooral in de ondergrond van de Coolsingel. Denk aan het riool, stadsverwarming en kabels. Het verkeer heeft hier grotendeels nog geen last van, maar het kan wat ongemak opleveren voor voetgangers en fietsers. In april 2018 gaan we bovengronds aan het werk.

Om te voorkomen dat de hele Coolsingel voor een lange tijd openligt, werken we in fases. Tot april 2018 is de ondergrond aan de beurt.
We verdelen de Coolsingel in vakken en voor een paar maanden is dit het werkterrein waarin we de werkzaamheden aan het riool, stadsverwarming en kabels en leidingen uitvoeren. Per periode pakken we één of twee vakken tegelijk aan. Zo proberen we de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Nu werken we in het trottoir ter hoogte van Coolsingel 6, Blushing en Nora. Dit duurt tot medio november. Tussen de aankomst van Sinterklaas en Nieuwjaarsdag wordt er niet gewerkt in de binnenstad. Dit is namelijk de drukste periode voor de ondernemers en heeft de gemeente de afspraak gemaakt om het werk tijdelijk stil te leggen. In januari gaat de aannemer weer verder met de ondergrondse werkzaamheden tot de Rotterdam Marathon in april 2018. Daarna zal de Coolsingel in maar één rijrichting beschikbaar blijven, omdat het werk dan bovengronds begint.

Proefsleuven
Om precies te weten wat er zoal in de ondergrond ligt, graaft de aannemer diverse proefsleuven op de Coolsingel. Deze sleuven zijn vaak een paar meter breed en liggen voor korte tijd (1-3 dagen) open. Zo komt de aannemer tijdens de uitvoering zo min mogelijk onverwachte zaken tegen in de bodem. Let op, dit zijn wel steekproeven. Met het graven van proefsleuven kunnen we helaas niet alles 100% uitsluiten.

Veiligheid
De geulen die de aannemer graaft voor bijvoorbeeld het riool en de stadsverwarming zijn diep. Vanwege de veiligheid plaatsen we hoge transparante bouwhekken om de bouwput. Om te voorkomen dat de hekken omvallen door wind, plaatsen we geen doeken tegen het hek. We zorgen ervoor dat de winkels zichtbaar blijven. Tijdens evenementen maken we het werk gedeeltelijk dicht met platen.

Nieuwsbericht delen