Werk in Uitvoering

2 maanden geleden

U heeft het al gemerkt: de voorbereidende werkzaamheden op de Coolsingel zijn in volle gang. En die gaan ook door deze zomer. Op dit moment werken wij vooral aan de ondergrond van de Coolsingel. Denk aan het riool, stadsverwarming en kabels. Het verkeer heeft hier nu nog geen last van, maar het kan wat ongemak opleveren voor voetgangers en fietsers. In april 2018 gaan we bovengronds aan het werk.

Om te voorkomen dat de hele Coolsingel voor een lange tijd openligt, werken we in fases. Tot april 2018 is de ondergrond aan de beurt. We werken aan het riool, stadsverwarming en kabels.

We verdelen de Coolsingel in vakken en voor een paar maanden is dit het werkterrein waarin we de werkzaamheden aan het riool, stadsverwarming en kabels en leidingen uitvoeren. Per periode pakken we één of twee vakken tegelijk aan. Zo proberen we de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Nu werken we in het trottoir tussen het Stadhuisplein en de Aert van Nesstraat. Dit duurt tot medio november. Aan het einde van de zomer pakken we weer een ander deel aan. Dit verschuiven van werkterreinen duurt tot april 2018. Dan is de gehele ondergrond voorzien van nieuwe kabels, stadsverwarming en riolering, zodat deze weer jaren mee kunnen.

Proefsleuven
Om precies te weten wat er zoal in de ondergrond ligt, graaft de aannemer in de maanden juli en augustus diverse proefsleuven op de Coolsingel. Deze sleuven zijn vaak een paar meter breed en liggen voor korte tijd (1-3 dagen) open. Zo komt de aannemer tijdens de uitvoering zo min mogelijk onverwachte zaken tegen in de bodem. Let op, dit zijn wel steekproeven. Met het graven van proefsleuven kunnen we helaas niet alles 100% uitsluiten.

Veiligheid
De geulen die de aannemer graaft voor bijvoorbeeld het riool en de stadsverwarming zijn diep. Vanwege de veiligheid plaatsen we hoge transparante bouwhekken om de bouwput. Om te voorkomen dat de hekken omvallen door wind, plaatsen we geen doeken tegen het hek. We zorgen ervoor dat de winkels zichtbaar blijven. Tijdens evenementen maken we het werk gedeeltelijk dicht met platen.

Nieuwsbericht delen