Bomenplan nieuwe Coolsingel

4 maanden geleden

Bomen zijn voor de nieuwe Coolsingel beeldbepalend en van belang voor een aangenaam leefklimaat. In het ontwerpplan van de Coolsingel is veel aandacht geschonken aan het bomenplan. Met grote zorgvuldigheid is gekeken naar behoud van bomen, verbetering van groeiomstandigheden en nieuwe aanplant. In totaal worden er 76 nieuwe bomen aangeplant op de nieuwe Coolsingel.

Onderzoek
Vanuit het oogpunt van de nieuwe inrichting is gekeken naar de plaatsing van de bomen. De bomen die behouden kunnen worden zijn onderzocht op de conditie waarin zij verkeren, de kwaliteit van de wortels en de groeiplaats. Sommige bomen krijgen extra voorzieningen, maar er zijn ook bomen die vanwege de slechte conditie vervangen moeten worden.

Bomen blijven en gaan
Na het onderzoek is bepaald dat van de huidige 161 bomen er 58 bomen moeten wijken. Daarvan worden er 11 bomen verplant op de Coolsingel of gaan naar het gemeentelijk bomendepot. Ter verbetering van de groeiomstandigheden worden tussen de bomen zogenaamde kratconstructies toegepast. Dit geeft de bomen een betere bescherming, goede beluchting en drukverdeling.

Per saldo komen er 18 bomen bij op de nieuwe Coolsingel ten opzichte van het huidige aantal bomen.

De Omgevingsvergunning, ook wel Kapvergunning genoemd, voor de herinrichting van de Coolsingel vindt u hier.

Nieuwsbericht delen