De Boulevard die Rotterdam verdient.

De Boulevard die Rotterdam verdient.

De Coolsingel is dé boulevard van Rotterdam. Zowel stedenbouwkundig als historisch is de straat beeldbepalend voor de Binnenstad. Helaas zie je dat er nu niet vanaf. Met dit plan krijgt de Coolsingel zijn uitstraling en allure terug. En zelfs meer dan dat: de Coolsingel wordt weer de trots van alle Rotterdammers.

Een ruime, groene en fraai vormgegeven stadsboulevard met monumentale allure door de prachtige gebouwen, de bestrating en nieuwe ornamenten. De nieuwe Coolsingel verbindt het Hofplein met de Leuvehaven en koppelt de Meent met de Witte de Withstraat, en sluit direct aan op de ambitie van de gemeente voor een Binnenstad als Citylounge (meer hierover: rotterdam.nl/binnenstad). Het wordt een levendige straat waar je kunt flaneren, feestvieren, winkelen, herdenken en waar je evenementen kunt bezoeken. Een boulevard waar je je altijd welkom voelt, of je nu te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer of per auto komt. Het wordt weer de boulevard die Rotterdam verdient.

Ontdek de coolsingel
Impressie van de nieuwe boulevard met zitbank, innovatieve verlichting, veel ruimte voor fietsers en voetgangers
Impressie van de nieuwe boulevard met zicht op de Beurs
Impressie overzicht nieuwe koopgoot op straatniveau
Impressie nieuwe oversteekplaatsen, kunst en zitmogelijkheden in het groen
Plattegrond van het gebied dat onder handen genomen gaat worden

Oud vs Nieuw

De grootste vernieuwing is de publieksvriendelijke ‘esplanade’ voor voetgangers en fietsers. Dat betekent minder ruimte voor auto’s, maar méér voor de rest. Door veilige oversteekplaatsen wordt de Coolsingel een belangrijke verbindende schakel tussen de gebieden aan weerszijden van de straat. Dit maakt de nieuwe Coolsingel van een barrière tot een scharnierpunt én magneet voor bezoekers om de binnenstad verder te ontdekken.

Situatieschets voor de verbouwing Situatieschets na de verbouwing

De trambaan blijft in het midden liggen, maar aan weerszijden verandert er veel. Aan de kant van de lijnbaan (westzijde) komt een brede wandel- en fietspromenade. Aan de kant van het stadhuis (oostzijde) komen rijstroken voor auto’s: één rijstrook naar het noorden, één naar het zuiden.

Groenplan

Belangrijke sfeermakers van de Coolsingel zijn de indrukwekkende platanen die aan beide zijden van de weg staan. Zo’n 39 bomen maken plaats voor onder meer de aanleg van de rijbaan voor auto’s, maar daar staat tegenover dat er langs de trambaan 77 nieuwe platanen worden aangeplant. De bestaande monumentale en nieuwe bomen dragen samen bij aan het groene karakter van de boulevard.

Ook worden er op herkenbare plekken ‘pocketparks’ aangelegd, waar mogelijk met zitgelegenheid. Kleine parkjes met verrassende, nieuwe mogelijkheden. De pocketparks komen onder meer voor het Postkantoor en bij ABN AMRo/Forum.

Bekijk het bomenplan
  • 1 Bestaande bomen
  • 2 Te verwijderen bomen
  • 3 Nieuwe bomen
  • 4 Te verplanten bomen

Verlichting

Op de esplanade worden, speciaal voor de Coolsingel vormgegeven, iconische verlichtingsornamenten geplaatst. Deze unieke ornamenten leggen de link tussen oud en nieuw, zoals de lantaarns bij het stadhuis en de sierelementen in de historische gevels. De ornamenten worden al dan niet gecombineerd met sierbeplanting en zitgelegenheden.

Dit bijzondere lichtobject draagt niet alleen bij aan een goede verlichting op de Coolsingel, maar voegt ’s nachts sfeer toe. De lichtobjecten staan in een vast ritme langs de fietspaden en ook de toegangen tot de metrostations worden vormgegeven in dezelfde stijl.

Beeld danseres op de Coolsingel
Detail paard, boot en bereider van een kunstwerk op de Coolsingel

Kunst

Op de Coolsingel staan diverse internationale kunstobjecten. Deze blikvangers geven de openbare ruimte een belangrijke identiteit en zijn voor veel Rotterdammers erg waardevol. Door de herinrichting van de Coolsingel en het creëren van extra ruimte rond de kunstwerken worden zij nóg beter herkenbaar en zichtbaar.

Bestrating

De nieuwe Coolsingel wordt in grote delen bestraat met warme en lichte natuursteen, en ook elders komt het gebruik van natuursteen terug. Een kleur die past bij de kleur van de gevels van de monumentale gebouwen langs de Coolsingel, zoals het stadhuis, het voormalige Postkantoor, De Bijenkorf en ABN AMRO/Forum. Het fietspad wordt geasfalteerd in een beige kleur die hierop aansluit, de weg in zwart. De combinatie van materialen, verschillende legverbanden en kleuren zorgen voor een sfeervol en monumentaal karakter.

Klaar voor nieuwe mobiliteit

In de Rotterdamse Mobiliteitsagenda (RMA) heeft het stadsbestuur haar visie op de toekomst van het verkeer vastgelegd. Hierin wordt gezocht naar een nieuwe balans tussen langzaam en snel verkeer door, onder andere, meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. Groei van het openbaar vervoer en het langzame verkeer moet daar voor zorgen. Het plan voor de Coolsingel past in deze nieuwe inzichten. Door de aanpassingen van de Coolsingel wordt een volgende stap naar een nieuwe mobiliteit gezet, passend binnen de langetermijnvisie op gezondheid, economie en ruimtelijke kwaliteit.

  • 1 Fietsers
  • 2 Automobilisten
  • 3 Voetgangers
  • 4 Openbaar vervoer

Fietsers

Aan de westzijde van de trambaan wordt een royaal twee-richtingen fietspad aangelegd met een breedte van ongeveer 4,5 meter. Het sluit aan op het Hofplein en wordt helemaal doorgetrokken tot het kruispunt bij de schilderstraat/Witte de Withstraat. Granieten stoepbanden scheiden het fietspad van de esplanade.
Op diverse plekken komen stalplekken waar fietsen en scooters kunnen worden vastgezet aan fietsnietjes of vrij gestald in gemarkeerde zones. Ook kunnen fietsers hun fiets op de esplanade parkeren tegen het hekje dat de trambaan afscheidt van het fietspad en de esplanade.

Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om langs de Coolsingel ondergrondse en/of inpandige collectieve fietsenstallingen te realiseren. Alles om bij te dragen aan een makkelijker en comfortabeler per fiets te bereiken binnenstad.

Automobilisten

De nieuwe inrichting van de Coolsingel biedt ruimte aan de automobilist, maar minder dan nu. Voor beide richtingen is één rijbaan beschikbaar. Waar mogelijk en wenselijk wordt bij kruispunten een rijstrook voor afslaand verkeer toegevoegd, zoals bij het Hofplein en het Churchillplein. Dit om een soepele doorstroming te bevorderen.

Op de Aert van Nesstraat kan het autoverkeer in de nieuwe situatie alleen nog linksaf richting Hofplein of rechtdoor de Meent op. Vanaf de Coolsingel kan men nog steeds rechts afslaan naar de Meent. Daarnaast wordt een maximum adviessnelheid van 30 km/uur ingesteld. Naar schatting zullen er per etmaal 10.000 auto’s minder van de Coolsingel gebruikmaken, wat goed opgevangen kan worden met de huidige omliggende infrastructuur.

Voetgangers

Door het autoverkeer te verplaatsen naar de kant van het stadhuis krijgen voetgangers meer ruimte. Aan de oostzijde ligt een ruim trottoir, aan de westzijde zorgt de esplanade voor een riante wandelpromenade. Vanuit deze zone kan de voetganger zonder de weg over te hoeven steken veilig bij de tramhaltes en in de metrostations komen.
Om de boulevard open en gebruiksvriendelijk te houden, worden er zo weinig mogelijk obstakels geplaatst in de openbare ruimte. Masten voor verlichting, bebording en bewegwijzering worden daarom zoveel mogelijk gecombineerd.

Openbaar Vervoer

Duizenden reizigers van binnen en buiten de stad reizen dagelijks met trams door de binnenstad. De tram blijft daarom op de Coolsingel rijden, met dezelfde ligging. Functioneel verandert er dus vrijwel niets aan de trambaan. Het is een logisch onderdeel van het straatbeeld die zorgt voor levendigheid en betekenis geeft aan de Coolsingel als boulevard. Op drukke plekken komt tussen de trambaan en het fietspad een hekwerk om ervoor te zorgen dat fietsers en wandelaars niet per ongeluk op de trambaan komen. De nachtbus stopt ook in de toekomst op de Coolsingel en natuurlijk blijven alle metrostations bereikbaar.